Διαφήμιση Google Ads

Διαφήμιση Google Ads με τους ειδικούς!

Αποδοτικές Διαφημίσεις στη Google με την υποστήριξη της PROMO Web Experts

  • Ανάλυση των στόχων της επιχείρησης και επιλογή βέλτιστων τακτικών για την επίτευξή τους.
  • Ανάλυση αναζητήσεων και ανταγωνισμού για τις λέξεις κλειδιά (keyword research) που γίνεται η στόχευση.
  • Επιλογή του καταλληλότερου τύπου καμπάνιας (PPC, CPA, CPM κ.α.), για τους στόχους της επιχείρισής σας
  • Σχεδιασμός και στήσιμο των καμπανιών και διαχωρισμός λέξεις κλειδιών σε κατάλληλες ομάδες διαφημίσεων.
  • Δημιουργία των διαφημίσεων και επεκτάσεων διαφημίσεων με βάση και των βέλτιστων πρακτικών που υποδεικνύει η ίδια η Google.

Να εμπιστεύεστε το σήμα Google Partners!

 

Δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι Partners έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης για τα προϊόντα Google Ads και κατέχουν όλες τις σχετικές νέες γνώσεις. Με άλλα λόγια, έχουν αποκτήσει το σήμα με την αξία τους.

Πλεονεκτήματα του Google Ads

Συνεχής ροή πολύ μεγάλου αριθμού επισκεπτών και κατά συνέπεια δυνητικών πελατών.

Απόλυτος έλεγχος του κόστους διαφημιστικής δαπάνης. Ακριβέστερη στόχευση σε σχέση με άλλες μορφές προώθησης.

Άμεσα & Μετρήσιμα αποτελέσματα, Ποσοτικά αλλά και Ποιοτικά

Διαχείριση Καμπανιών Google

Η διαφημιση στη Google αποτελεί μια δυναμική συνεχόμενη διαδικασία. Το keyword research, ο σχεδιασμός των καμπανιών και το στήσιμο των διαφημίσεων είναι το πρώτο βήμα μόνο προς την επιτυχία. Μεγάλο ποσοστό των διαφημίσεων δυστυχώς αποτυγχάνουν λόγο της μη σωστής εποπτείας και ανατροφοδότησης τους.


Στη Promo Web Experts αναλαμβάνουμε:

  • Εβδομαδιαίο έλεγχο της προόδου των διαφημίσεων.
  • Παραμετροποίηση των λέξεων κλειδιών με βάση τις κινήσεις του ανταγωνισμού.
  • Προσθήκη μη σχετικών φράσεων ως αρνητικές λέξεις κλειδιά ώστε να μην σπαταλάτε το διαθέσιμο budget σε αναζητήσεις με χαμηλότερο ποσοστό μετατροπής.
  • Παραμετροποίηση της μέγιστης προσφοράς για τις λέξεις κλειδιά ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση μέσης θέσης, τιμής και μετατροπών
  • Αποστολή μηνιαίου αναλυτικού report.

Τύποι διαφημίσεων στο Google Ads

Διαφήμιση Αναζήτησης
(Search Ads)


Δημιουργία & βελτιστοποίηση διαφημίσεων που εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης. Συμβουλευτική & καθοδήγηση όσον αφορά τη στρατηγική χρήση λέξεων-κλειδιών και το σχεδιασμό του προϋπολογισμού σας.

Διαφήμιση Προβολής
(Display Ads)


Δημιουργία μοντέρνων διαφημίσεων για να προσεγγίσετε δυνητικούς πελάτες σε πάνω από δύο εκατομμύρια ιστότοπους και χιλιάδες εφαρμογές. Οι διαφημίσεις που δημιουργούμε είναι στατικά και δυναμικά banners ανάλογα τις ανάγκες σας.

Δυναμικές Επαναληπτικές Διαφημίσεις
(Dynamic Remarketing Ads)


Επαναπροσέγγιση των ήδη επισκεπτών μέσω δυναμικών διαφημίσεων με εικόνες προϊόντων που επισκέφθηκαν στην ιστοσελίδα σας. Αποδεδειγμένη αύξηση πωλήσεων κατά 67% (ROAS +67%)

Διαφημίσεις Αγορών
(Shopping Ads & Performance Max)


Διεξαγωγή και βελτιστοποίηση καμπανιών με διαφημίσεις αγορών των προϊόντων σας (με εικόνες) στην Αναζήτηση της Google. Οργάνωση και υλοποίηση καμπάνιας ανάλογα με το feed που παρέχει η ιστοσελίδα σας στο Google Merchant Center.