Διαφήμιση στο Facebook

Facebook Marketing από την Promo Web Experts

Επαγγελματική ανάπτυξη & διαχείριση

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τη διαχείριση της Facebook Page σας. Οι σελίδες αυτές μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας να επεκτείνει την παρουσία της στο διαδίκτυο και να την αναγάγει σε ένα ανώτερο επίπεδο, τοποθετώντας την επιχείρησή σας εκεί που σήμερα βρίσκεται καθημερινά το κοινό της.

Content Management

Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων περιεχομένου μέσα από την κατηγοριοποίηση του διαθέσιμου υλικού και τη δημιουργία long term content plan. Επιλέγουμε τα κατάλληλα εργαλεία προβολής του περιεχομένου. Αναπροσαρμόζουμε το περιεχόμενο στη μορφή που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση.

Updating & Μonitoring

Καθημερινά πραγματοποιούμε έλεγχο στη Facebook σελίδα για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. Ανανεώνουμε το περιεχομένου σε τακτά διαστήματα μέσα στην ημέρα με βάση τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φύση του κάθε brand. Με αυτό τον τρόπο κρατάμε τους fans της σελίδας σε εγρήγορση και αυξάνουμε το ενδιαφέρον τους μέσα από ελκυστικά Facebook updates.

Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management

Επικοινωνώντας με το δικό σας γραφείο τύπου ή με τον brand manager έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση προκύψει ή αρνητική αναφορά δημοσιευτεί στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατρέψουμε την κατάσταση σε θετική εμπειρία μεταξύ των καταναλωτών και του brand σας.

Reporting-Μέτρηση Αποτελεσματικότητας

Καταρτίζουμε μηνιαία report μέτρησης της αποτελεσματικότητας της Facebook Campaign σας. Αναπτύσσουμε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων που αποδίδουν με λεπτομέρεια την απήχηση της σελίδας σας και την πρόοδο της καμπάνιας σας.

Consulting στον Digital Στρατηγικό Σχεδιασμό

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη χάραξη και υλοποίηση της Digital Στρατηγικής που είναι η πλέον κατάλληλη για τον οργανισμό σας, μέσα από προτάσεις και ιδέες για την καλύτερη προώθηση των όσων θέλετε να προβάλετε. Θεσπίζουμε τους καταλλήλους στρατηγικούς στόχους και προτείνουμε συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης για το πως η παρουσία σας στο Facebook μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία όλων των online, digital δραστηριοτήτων σας

Facebook Applications

Οι εφαρμογές του Facebook προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης πιο προχωρημένων viral εφαρμογών, δίνοντας πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών πέρα από τους fans της Facebook Page σας. Τα applications του Facebook δίνουν τη δυνατότητα στο brand να αξιοποιήσει το προφίλ κάθε χρήστη για τη δική του προβολή, καθώς μέσα από τις εφαρμογές αυτές, προκαλείται ένα viral effect γύρω από την εταιρεία και το brand, αυξάνοντας εκθετικά την προβολή τους στο κοινό.

Facebook Ads

Μέσα από τις διαφημίσεις στο Facebook έχετε τη δυνατότητα να προσελκύσετε ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών καθώς και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες ακριβής στόχευσης του target group σας. Στην Promo Web Experts δημιουργούμε κείμενα για το διαφημιστικό, αναπτύσσουμε ειδικό, βελτιστοποιημένο εικαστικό και αναλαμβάνουμε την επαγγελματική διαχείριση του Facebook Ads Budget για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών clicks.

Διοργάνωση διαγωνισμών στα Social Media

Η διοργάνωση διαγωνισμών στα Social Media είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τρόπους για να αυξήσει μία εταιρία το κοινό που την ακολουθεί, αρκεί να γίνεται με στοχευμένο και δομημένο τρόπο.

Στη Promo Web Experts προσεγγίζουμε τους διαγωνισμούς με συγκεκριμένο και εξειδικευμένο τρόπο ώστε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και το κοινό να είναι απολύτως ευχαριστημένο.